Datasikkerhed

Datasikkerhedsforordning

Rold Skov Massage

Hvis du samtykker, bruger jeg håndskrevne journaler, som opbevares i at aflåst skab og makuleres efter 2 år.

Mere information

Adresse
Klinikken er midlertidigt lukket pga. flytning

Mobil 24984250