Birgitte Rasmussen

God berøring fremmer velvære, trivsel og helbredelse, samt styrker vores livskraft.

Birgitte Rasmussen

Massageterapeut & coach, tidligere sygeplejerske

Min baggrund, motivation og uddannelse

Jeg er født i 1955, er gift og har 3 voksne børn. Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1980, og har arbejdet 10 år i klinisk praksis og 25 år som underviser for sygeplejestuderende.

Som sygeplejerske erfarede jeg tidligt, at berøring er essentiel for menneskers trivsel – fra fødsel til død. God berøring fremmer velvære, trivsel og helbredelse, og styrker vores livskraft. Det skyldes, at omsorgsfuld berøring frigiver velvære-, antistress- og smertestillende hormoner.

I 2008 tog jeg grundkursus i Nordlys Massage, og arbejdede med massagen som hobby, indtil jeg i 2016 tog Nordlys massageterapeut uddannelsen og fik RAB godkendelsen. RAB er Sundhedsstyrelsens registreringsordning for alternative behandlere. Jeg åbnede klinik i 2017, og er medlem af behandlerorganisationen Nordlys Forum, som sikrer høj faglig kvalitet og etik.

I 2021 tog jeg Nordlys Master Coach uddannelsen. At kunne tilbyde coaching som supplement til massagen eller som enkeltstående tilbud, giver god mening i forhold til min tilgang til at arbejde med mennesker. Ligeledes omvendt; at kunne tilbyde massage som supplement til coaching. Mennesket er en helhed, vores tanker og følelser er i gensidigt samspil med kroppen og kroppens reaktioner. Ønsker man ændringer i livet, er det ideelt at arbejde med både krop, sjæl og sind.